Używacz:Jaceknow/Tarnogórskie Gwarki

Tarnogórskie Gwarki

"Gwarki" świyntuje sie we Tarnowskich Gůrach na pamiątka odwiedzin polskigo krůla Jana III Sobieskiego. Te odwiedziny byli skuli tego, że krůl jechoł pomogać Austrijokom, kerych napadły Turki i oblygały ich stolica - Wjedyń. Było to od 20 do 22 siyrpnia 1683 roku. Do miasta wjechała wjelgo armia polskigo krůla i sam król jegomość tyż przirajtowoł.[1]

Tarnowske Gůry były wtedy najwiynkszym europejskim centrum górniczym. Tamtyjsze grubjorze, nazywane gwarkami, fedrowały we swoich grubach: ołów, szrebro a po tym wůngel.

Choć wtedy Ślůnsk był rządzony przez Austrio, to jednak gwarki prziwitały Poloków jak swoich. Było to od 20 do 22 siyrpnia 1683 roku.[1]

A na pamiątka tych królewskich odwiedzin, co roku świyntuje sie we Tarnowskich Gůrach "Gwarki" - czyli rocznica krůlewskich odwiedzin. [1]

Pierwszy raz odbyły sie we zeptymbru 1957 [2]

Przipisy

  1. 1,0 1,1 1,2 Marek Szołtysek Ślonsk je piykny (2007) ISBN 978-8388966-21-7 zajta 66
  2. Gwarki - historia

Necowe uodwołańo edytuj

Kategoryjo:Kultura Polski Kategoryjo:Tarnowske Gůry

pl:Gwarki Tarnogórskie