edytuj

Dźyń Kobjyt edytuj

Dźyń Kobjyt je to śwjynto 8 marca. Skuli tego śwjynta chopy winszujom wszyjskim kobjytům coby sie zowdy czuły gryfne a szykowne i coby wszyjske chopy zowdy im pszoli

Uobocz tyż edytuj


Po naszymu (wiersze) edytuj


konferencja „Dziyń rodnij mowy, język regionalny a język ojczysty” edytuj

Marek Plura

21 luty je dziyń rodnij mowy /dzień mowy ojczystej/. Dló nos Ślónzoków takóm mowóm je naszo piykno ślónsko godka, kiero łod łojców, a starzików mómy dano. Redujmy sie nióm ze cołkigo serca bez tyn cołki dziyń, a godejmy po naszymu wszandy kaj jyny bydymy – we sklepie, we robocie, we kancylaryji, a nojbarzij dóma przi bajtlach, bo nima gańba godać po ślónsku nikaj! Ku tymu rod Wos namowióm, jako i piekarski koło Zwiónsku Górnoślónskigo, jako i Boguś Krzysteczko a wiela set tysiyncy inkszych Ślónzoków, kierzi swoja rzecz we nojwiynkszy zocy majóm.


Rada Górnośląska zaapelowała o przywrócenie językowej różnorodności Górnego Śląska poprzez - między innymi - prawne ustanowieniem śląskiego języka regionalnego:

Górny Śląsk przez stulecia był tyglem, w którym mieszały się kultury i języki ludów, które w tym regionie się osiedlały. Dzięki temu powstał tutaj społeczny model wielokulturowości, który właśnie w sferze językowej odcisnął największe znamię. Na ulicach górnośląskich miast i wiosek słychać było różnorakie języki, a posługujący się nimi mieszkańcy traktowali to zjawisko całkowicie naturalnie (...)

Członkowie Rady Górnośląskiej apelują o – zgodne z ratyfikowaną przez Polskę Europejską kartą języków regionalnych lub mniejszościowych – przywrócenie językowej różnorodności Górnego Śląska poprzez wspieranie znajdujących się w mniejszości etnolektów śląskiego, niemieckiego i czeskiego. Nastąpi to poprzez równe traktowanie wszystkich grup językowych, a to z kolei uwarunkowane jest prawnym ustanowieniem śląskiego języka regionalnego


wzór pl:Twórcza wizualizacja

Żymlok --- Necowe uodwołańo edytuj