TVS (pol.: Telewizja Satelitarna Silesia) – ńypubliczno rygjůnalno telewizyjno stacyja we ślůnskim wojewůdztwje, kero mo profil informacyjno-rozrywkowy. Stacyjo mo zaśyng na cołko Polsko bez satelita. Regularny przekoz TVS mjoł anfang 29 marca 2008 uo godź. 10:00.

Kanał TVS je kerowany głůwńy ku mjyszkańcům ślůnskigo wojewůdztwa. Uobliczym kanauů bůł Marek Czyż, kery pracowoł we TVS do 2011 roku. Informjyrůje uůn uo nowinach s wojewůdztwa, a tyż s inkšych tajli Polski. Przed godźinům 10:00 emitowane je Radio Silesia. We ramůwce je dźewjyńć informacyjnych serwisůw - gůwne nowiny uo 21:00 godźińe. W TVS uoboczyć idźe tyż programy promůjůnce Ślůnsk, jigo kultura, historyjo, muzyka a tradycyjo.

Kanał je dostympny we wszyjskich cyfrowych platformach, ńykerych kablowych necach a FTA. Dźynki technologiji kablowyj telewizyje JamBox, telewizyjo Silesia emituje we rozdźelczośći HDTV. Terozki TVS HD je we naźymnyj telewizyji.

GyszichtaEdytuj

Pjyrszům prywatnům telewizyjům we Gůrnym Ślůnsku bůła PTV Rondo, kero nadowoła swoje programy ze Katowic na anfangu 90. lot (ńyskorzi uostoła przejynto uod TV Wisła, s kerej powstoł uogůlnopolski TVN. Pjyrszům we cołkim Ślůnsku (i wszyjskich krajach downygo kůmůńistycnygo "wschodńigo bloku") bůła PTV Echo, kero nadowoła we Wrocławju uod 6 lutygo 1990 do 8 marca 1995.

Necowe uodwołańaEdytuj