Uocean (uać. Oceanus, gr. Ὠκεανός, Okeanos) – lo starožytnych Grekůw a Řimjanůw mityčno řyka, kero opuywoua couki śwjat, a tyž mjano jei boga. Podug naukowyj defińicyje, srogo tajla hydrosfery Źymje, kero je wjelgim uobšorym suonyj wody. Wody suone dekujům cuzamyn 70,8% Źymje. We ukuodźe kůntynyntůw, jaki můmy terozki, idźe uodrůžńić pjyńć uocyanůw:

Uoceany śwjata

Uoceany te to kupy mjanuje śe wšechuoceanym.