Wajzyn (pszynicŏ, żyto, pszynica, łac.: Triticum aestivum) – zielina, kerŏ je trŏwōm, ajnfachowo siōnõ na cołkim świecie za ôbiyle. Możne je iże wajzyn siŏny je ôd juże ōngyfer 9 tysiyncy lŏt. Wajzyn może mieć do ōngyfer 1,5 myjtrōw wysokości. Je to ôbiyle moc wŏżne dlŏ ekōnōmije - tworzi sie z jego ziŏrek browarny słōd, myjl a inksze dobra.[1]

Pole wajzynu we Szwecyji

Przipisy

  1. Pszenica zwyczajna (pol.). Media Nauka. [dostymp 2022.03.04].