Westland (Ńiderlandy)

Spůłrzyndne: 52°00' N 04°10' EGeůgrafja

Westland - gmin we Ńiderlandach, we prowincyji Połedńowo Holandyjo. Mo 90,59 km² wjyrchu a podug danych ze 2016 roku půmjyszkiwało sam 104 844 ludźi.

Wapyn Westland

Necowe uodwołańa Edytuj