Wilymowjany (wil.: Wymysiöejyn, pol.: Wilamowianie, mjym.: Wilmesauer) – etńiczno grupa, kero mjyszko we mjeśće Wilymowicy we Małopolsce. Fest uodrůżńo śe uode inkszych bez włosne ludowe uobleczyńy, tradycyje a godka - używano jeszcze postrzůd starzikůw a starek wilymowsko godka, kero mo pochodzyńy germańske. Polski regjyrůnek ńy rozpoznowo uoficjalńy Wilymowjanůw za etńiczno grupa.

Wilymowjany
(Wymysiöejyn)
Zespół Wilamowce.jpg
Muzyczno ludowo skupina ze Wilamowicůw
Wjelość do kupy ńy je znůmo
Regijůny zamjyszkańo Wilymowicy, Polska
Godka wilymowsko, polsko
Religije zauobycz krześćijaństwo
Pokrewne etńiczne skupiny Flamandy

We teroźńich czasach cołko wilymowsko kultura nojduje śe we zagrożyńu umrzińym. Do śe to spozorować na przikładźe jejich rodźimyj godki. Sům ale robjůne jake kroki, coby ta kultura uocalić uode przepůmńyńo - powstowajům ludowe wilymowske skupiny, kere grajům tamta muzyka a tańcujům we wilymowskich uobleczyńach. Postrzůd ńich do śe wymjyńić Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Wilamowice" a Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia Fil Wilamowice".