Wjater – poźůmy lebo bezma poźůmy ruch luftu wzglyndym źymje. Powstowo skirz růżńicy druku a we ksztołće powjyrzchńe. Wjater moge duć uod wysokigo do ńiskigo druku, nale skirz śůły Coriolisa uobyczńe duje růwnolegle do lińiji jednakigo druku, wuůnczas je to geostroficzny wjater. Wjater je jednym ze skłodńikůw pogody, podowo śe uůnygo gibkość (we myjtrach/sekůnda lebo km/h) a kerunek, ze kerygo duje.

Paryzol poskłodany skirz wjatru