Wojciech Kuczok (rodz. 18 paźdźerńika 1972 we Chorzowje) – pisorz, scenarzista a krytyk filmowy. Absolwynt Ślůnskigo Ůńiwersyteta, mo tyż doktorat filmoznowstwa Jagellůńskigo Ůńiwersyteta. Nojbarzi znůmy ze růmana "Gnój", za kery dostoł we 2003 Paszport Polityki. Napisoł tyż scynarjusz do filma "Pręgi".

Wojciech Kuczok