Światowŏ Ôrganizacyjŏ Zdrowiŏ

Światowŏ Ôrganizacyjŏ Zdrowiŏ, ŚÔZ (ang. World Health Organization, WHO) – ôrganizacyjŏ fungujōncŏ we rōmach Ôrganizacyje Zjednoczōnych Nacyjōw (ÔZN) zajmujōncŏ sie ôchrōnōm zdrowiŏ. Siydziba WHO je we Genève we Szwajcaryji.

Światowŏ Ôrganizacyjŏ Zdrowiŏ
World Health Organization
Flag of WHO.svg
Siedziba Genève
Data założyniŏ 7 kwietnia 1948
Gyneralny dyrechtōr Tedros Adhanom Ghebreyesus
Czōnkowie 194 państwa
Strona internetowŏ

We 1946 roku ÔZN zwołała Miyndzynŏrodowõ Kōnferyncyjõ Zdrowiŏ we Nowym Jorku, kaj 61 państw ratyfikowało kōnstytucyjõ WHO.

Bazowym ôbchodem, ôrganizowanym bez WHO co roku we dniu 7 kwietnia, je Światowy Dziyń Zdrowiŏ, rocznica słożyniŏ we 1948 roku 26 ratyfikacyje, co ôznaczało nabranie drukōw bez Kōnstytucyjõ pdl. jeji art. 80.

Gyneralni dyrechtory Światowyj Ôrganizacyje ZdrowiŏEdytuj

Lp. Miano Ôkres sprawowaniŏ funkcyje Krŏj byciŏ
1 Brock Chisholm 1948–1953   Kanada
2 Marcolino Gomes Candau 1953–1973   Brazylijŏ
3 Halfdan Mahler 1973–1988   Daniyjŏ
4 Hiroshi Nakajima 1988–1998   Japōnijŏ
5 Gro Harlem Brundtland 1998–2003   Norwegijŏ
6 Lee Jong-wook 2003–2006   Połedniowŏ Koryjŏ
7 Muster:Link-interwiki 2006–2007   Szwecyjŏ
8 Margaret Chan 2007–2017   Chińskŏ Ludowŏ Republika
9 Tedros Adhanom Ghebreyesus[1] od 2017   Etiopijŏ

Przipisy

  1. WHO Director-General, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus (ang.). W: Strona internetowa WHO [on-line]. [dostymp 2021-03-03].