Bźińička (pol.: Bziniczka) – prawy dopuyw Mouyj Panwje, zlokalizowano guůwńy we wojewůdztwje uopolskim, nale swoje zdřůduo mo we wojewůdztwje ślůnskim.

Bźińička
Pouožyńy Ojropa
Polska
Zdřůduo uokolice Gwoźdźan
270 m n.p.m.
Ujśće Mouyj Panwi
we Kolůnowskym
190 m n.p.m.
Dugość 19 km
Řyki Polski

Řyka wypuywo s uokolic Gwoźdźan. Zdřůduo Bźińički zlokalizowane je na wysokośći ůng. 270 m n.p.m. Řyka puyńe we wjynkšośći we leśnym uotočyńu urygulowanym korytym uo šyrokośći 2–3 m. Na zachůd uod Pludrůw uopuščo teryn gminy Dobrodźyń a wpuywo do gminy Kolůnowske, puyńe postřůd wydmůw. Na tym uodćinku charakteryzuje śe zbližůnym do naturalnygo přebjygym koryta uo střredńij šyrokośći 3 m. Bźińička uchodźi do Mouyj Panwi we Kolůnowskym na wysokośći 190 m n.p.m. Dugość ćeku wynośi ůng. 19 km. we gmińe [olůnowske nauokouo řyki stwořůny uostou Zespůu přirodńičo- krajobrazowy "Nad Bźińičkům" (polsko godka: Nad Bziniczką).