Beneluks (Benelux) to je regiōn w Zachodnij Ojropie skłŏdajōncy sie ze trzech sōmsiadujōncych ze sobōm mōnarchiji: Belgijŏ, Niderlandy i Luksymburg. Słowo Benelux powstŏł z połōnczyniŏ piyrszych ślabik mian tych państw (niderlandzkŏ/francuskŏ, w nŏwiasach ślōnske miano): Belgique/België (Belgijŏ), Nederland (Niderlandy), Luxembourg/Luxemburg (Luksymburg).

Krŏje Beneluksu

Przōdzij ôkryślynie Benelux ôznaczało jyno unijõ cylnõ spōmnianych państw, powołanõ we 1948 (umŏwa ô nastōnie unije ôstała podpisanŏ 5 września 1944)[1].

Cuzamyn wiyrchnia krŏjōw Beneluksu wynosi 75,149 km², a jejich populacyjŏ to 29,554,771 (we 2019).

Czōnki edytuj

Krōlestwo Belgije Krōlestwo Niderlandōw Wielge Ksiynstwo Luksymburgu
Fana      
Wapyn      
Ôficjalne lokalne miano Koninkrijk België
Royaume de Belgique
Königreich Belgien
Koninkrijk der Nederlanden Groussherzogtum Lëtzebuerg
Großherzogtum Luxemburg
Grand-Duché de Luxembourg
Populacyjŏ 11,482,178 17,203,616 604,245
Wiyrchnia 30,528 km² 41,543 km² 2,586.4 km²
Tyngość zaludniyniŏ 363,6/km² 407,8/km² 194,1/km²
Stolica Bruksela Amsterdam Luksymburg

Przipisy

  1. Amos Jenkins Peaslee, International Governmental Organizations, BRILL, 1974, ISBN 978-90-247-1601-2 [dostymp 2021-05-06] (angelski).