Conocybe magnispora[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go nojprzōd ôpisoł William Alphonso Murrill, a terŏźnõ nazwã doł mu Rolf Singer. Conocybe magnispora nŏleży do zorty Conocybe, i familije Bolbitiaceae.[1]

Conocybe magnispora
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Bolbitiaceae
Zorta Conocybe
Gatōnek Conocybe magnispora
Nazwa systymatycznŏ
Conocybe magnispora
(Murrill) Singer

Przipisy