Zielony listek.svg
Witej we Wikipedyji!

Dźynkujymy za Twoje sprowjyńa we Wikipedyji. Pojakymu śe ńy zaregistrujesz? Trwo to gynał pora sekůndůw a je ńymożebńy půmocne – bydźesz tedy mjoł dostymp do kupy inkszych funkcyjůw. Trza jyno naćisnůnć knefel logowańy/tworzyńy kůnta na wjyrchu. Kejbyś mjoł jake problymy lebo pytańa, skůntaktuj śe ze jakim admińistratorym lebo dej zapytańy sam. Pozdrowjyńa, Timpul godka 15:52, 28 lis 2008 (UTC)

PrawidłaEdytuj

Witům a dźynkuja za edycyje. Ńy wćepuj już prosza szablůna "Steuer", to ńy mo cweka (wjym cożeś ńy wjedźoł bo żech dźepjyro planowoł uogůlne prawidła lo reformy ustalić :D ). We Steuerze wszysjke prelabializacyje u- zapisuje śe durch bez u, beztůż můmy "uo uokńe", uorotgrafijo mjast ło łokńe atd. Timpul godka 16:07, 28 lis 2008 (UTC)


To je strōna dyskusyje anōnimowego używŏcza – takigo, co niy mŏ jeszcze swojigo kōnta abo niy chce go terŏz używać. Żeby go idyntyfikować, używōmy adresōw IP. Ale adresa IP może być używanŏ ôd wielu używŏczōw. Jeźli je żeś anōnimowy używŏcz i uwŏżŏsz, iże wkludzōne sam kōmyntŏrze niy sōm do Ciebie, to stwōrz kōnto abo wloguj sie, żeby żŏdyn Cie niy mylōł z inkszymi anōnimowymi używŏczami.