Entoloma fridolfingense

Entoloma fridolfingense[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go ôpisoł Machiel Evert ("Chiel") Noordeloos i Lohmeyer. Entoloma fridolfingense nŏleży do zorty Entoloma, i familije Entolomataceae.[1]

Entoloma fridolfingense
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Entolomataceae
Zorta Entoloma
Gatōnek Entoloma fridolfingense
Nazwa systymatycznŏ
Entoloma fridolfingense
Noordel. & Lohmeyer

Przipisy