Entoloma korhonenii[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go ôpisoł Machiel Evert ("Chiel") Noordeloos. Entoloma korhonenii nŏleży do zorty Entoloma, i familije Entolomataceae.[1]

Entoloma korhonenii
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Entolomataceae
Zorta Entoloma
Gatōnek Entoloma korhonenii
Nazwa systymatycznŏ
Entoloma korhonenii
Noordel.

Przipisy