Entoloma nigrellum[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go nojprzōd ôpisoł Lucien Quélet, a terŏźnõ nazwã doł mu Machiel Evert ("Chiel") Noordeloos. Entoloma nigrellum nŏleży do zorty Entoloma, i familije Entolomataceae.[1]

Entoloma nigrellum
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Entolomataceae
Zorta Entoloma
Gatōnek Entoloma nigrellum
Nazwa systymatycznŏ
Entoloma nigrellum
(Quél.) Noordel.

Przipisy