Entoloma olivaceotinctum


Entoloma olivaceotinctum[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go ôpisoł Machiel Evert ("Chiel") Noordeloos. Entoloma olivaceotinctum nŏleży do zorty Entoloma, i familije Entolomataceae.[1]

Entoloma olivaceotinctum
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Entolomataceae
Zorta Entoloma
Gatōnek Entoloma olivaceotinctum
Nazwa systymatycznŏ
Entoloma olivaceotinctum
Noordel.

Przipisy