Fana Kuna Yala uostoła przijynto we 1925 we czas Rewolucyje Kuna. Kuny za swoj simbol przijyńi hakenkrojc, kery bůł we jejich kulturze znůmy uod starożytnośći, a dali go na strzodek fany. We 1930 kej Panama uznoła autůnůmijo Kuna Yala, przijyńy ja za uoficjolno fana tygo rygjůnu. Terozki używano fana mo wjyrchńi a spodńi gurt wysoki na 1/6 wysokośći fany a majům te gurty apluzinowo farba, czorny hakenkrojc je postrzodku fany na gurće żůłtym, wysokim na 4/6 wysokośći fany. Dowńij bůły we użyću fany uo inkszych proporcyjach a farbach, l.b. s czyrwůnymi gurtůma na wjyrchu a spodku, uo proporcyjach fany 4:5 a gurtůw 1:3:1. We 1942 coby uodrůżńić fana Kuna Yala uod fany III Rajchu wkludzůno czyrwůny ring na hakenkrojcu, nale tyn wzůr gibko wyloz ze użytku.

Fana Kuna Yala

BibljografijoEdytuj