Gerhardtia borealis[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go nojprzōd ôpisoł Fr., a terŏźnõ nazwã doł mu Marco (E.) Contu i Antonio Ortega. Gerhardtia borealis nŏleży do zorty Gerhardtia, i familije Lyophyllaceae.[1]

Gerhardtia borealis
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Lyophyllaceae
Zorta Gerhardtia
Gatōnek Gerhardtia borealis
Nazwa systymatycznŏ
Gerhardtia borealis
(Fr.) Contu & A. Ortega

Przipisy