Glata (abo tyż polodōwka[1], czŏrny lōd) to je ôsad we formie śliskij, rōwnyj, przejzdrzistyj szichty lodu, pokrywajōncyj zŏl. Powstŏwŏ ôna kej dyszcz, ślōmpa (abo mgła) ôpadŏ na zŏl, co mŏ tymperaturã niższõ ôd nula. Ślatujōnce kapki rozpływajōm sie i zamarzajōm. Do glaty nojczyńścij dochodzi, kej po mroźnyj i suchyj pogodzie przichodzi ôcieplynie, kere przinosi tyż ôpady.

Glata na tretuarze

Symbol glaze WMO.svg – symbol przewidziany dlŏ glaty[2].

Przipisy

  1. Dykcjunorz na zajta (PDF), n.szkryfka.eu, s. 33 [dostymp 2021-06-10].
  2. International Cloud Atlas – Volume I. Geneva: Secretariat of the World Meteorogical Organization, 1975, s. 105–106.