Spůłrzyndne: 59°24' N 18°05' EGeůgrafja

Danderyd - gmin we Szwecyji, we regijůńe Sztokholm. Śedźiba mo we Djursholm. Mo 32,67 km² wjyrchu a podug danych ze 2022 roku půmjyszkowało sam 32 735 ludźi.

Wapyn gminu Danderyd