Hemimycena ignobilis[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go ôpisoł Marcel Bon. Hemimycena ignobilis nŏleży do zorty Hemimycena, i familije Chromocyphellaceae.[1]

Hemimycena ignobilis
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Chromocyphellaceae
Zorta Hemimycena
Gatōnek Hemimycena ignobilis
Nazwa systymatycznŏ
Hemimycena ignobilis
Bon

Przipisy