Inocybe alnea[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go ôpisoł Johann Stangl. Inocybe alnea nŏleży do zorty Inocybe, i familije Crepidotaceae.[1]

Inocybe alnea
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Crepidotaceae
Zorta Inocybe
Gatōnek Inocybe alnea
Nazwa systymatycznŏ
Inocybe alnea
Stangl

Przipisy