Inocybe castanea[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go ôpisoł Peck. Inocybe castanea nŏleży do zorty Inocybe, i familije Crepidotaceae.[1]

Inocybe castanea
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Crepidotaceae
Zorta Inocybe
Gatōnek Inocybe castanea
Nazwa systymatycznŏ
Inocybe castanea
Peck

Przipisy