Inocybe exilis[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go nojprzōd ôpisoł Thomas Wilhelmus Kuyper, a terŏźnõ nazwã doł mu Jacobss. i Ellen Larsson. Inocybe exilis nŏleży do zorty Inocybe, i familije Crepidotaceae.[1]

Inocybe exilis
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Crepidotaceae
Zorta Inocybe
Gatōnek Inocybe exilis
Nazwa systymatycznŏ
Inocybe exilis
(Kuyper) Jacobss. & E. Larss.

Przipisy