Inocybe heimii[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go ôpisoł Marcel Bon. Inocybe heimii nŏleży do zorty Inocybe, i familije Crepidotaceae.[1]

Inocybe heimii
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Crepidotaceae
Zorta Inocybe
Gatōnek Inocybe heimii
Nazwa systymatycznŏ
Inocybe heimii
Bon

Przipisy