Inocybe hirculus[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go ôpisoł Vauras. Inocybe hirculus nŏleży do zorty Inocybe, i familije Crepidotaceae.[1]

Inocybe hirculus
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Crepidotaceae
Zorta Inocybe
Gatōnek Inocybe hirculus
Nazwa systymatycznŏ
Inocybe hirculus
Vauras

Przipisy