Inocybe leucoblema[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go ôpisoł Robert Kühner. Inocybe leucoblema nŏleży do zorty Inocybe, i familije Crepidotaceae.[1]

Inocybe leucoblema
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Crepidotaceae
Zorta Inocybe
Gatōnek Inocybe leucoblema
Nazwa systymatycznŏ
Inocybe leucoblema
Kühner

Przipisy