Inocybe teraturgus[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go ôpisoł Meinhard (Michael) Moser. Inocybe teraturgus nŏleży do zorty Inocybe, i familije Crepidotaceae.[1]

Inocybe teraturgus
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Crepidotaceae
Zorta Inocybe
Gatōnek Inocybe teraturgus
Nazwa systymatycznŏ
Inocybe teraturgus
M. M. Moser

Przipisy