Inocybe undulatospora


Inocybe undulatospora[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go ôpisoł Thomas Wilhelmus Kuyper. Inocybe undulatospora nŏleży do zorty Inocybe, i familije Crepidotaceae.[1]

Inocybe undulatospora
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Crepidotaceae
Zorta Inocybe
Gatōnek Inocybe undulatospora
Nazwa systymatycznŏ
Inocybe undulatospora
Kuyper

Przipisy