Krupy to je ôpad atmosferyczny we formie małych, niyforymnych berg ze lodu ô strzednicy 5–50 mm i srogszyj[1]. W przekroju krup widać szichty przejzdrzistego lodu i niyprzejzdrzistego śniega[2].

Krupy

Ôpad krup nastympuje w ciepłyj porze roku nojczyńścij we ôkresie ôd mŏja do siyrpnia, w tymperaturze powyżyj nula, z fest rozbudowanych chmōr ze zorty cumulonimbus, i bywuje połōnczōny z festelnym ôpadym dyszcza[3]. Fest intynsywne i czynste ôpady krup trefiajōm sie w cōunie zwrotnikowyj, za to niy wystympujōm ône w cōunie podbiegunowyj[2].

Ôbfity ôpad krup może trwać nawet pŏrã godzin i sprawić znaczōnce straty, zaôbycz w bauerstwie. Krupy srogsze ôd 7 cm tworzōm zagrożynie dlŏ życiŏ czowieka[4].

– symbole synoptyczne dlŏ krup[5].

Przipisy

  1. Wojciech Lewandowski, Marek Zgorzelski: Góry wysokie. Leksykon. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2002. ISBN 83-214-1278-5.
  2. 2,0 2,1 Zofia Kaczorowska, Pogoda i klimat, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986, ISBN 83-02-02688-3, OCLC 749640666.
  3. Stanisław Bac, Tytus Bartoszak, Bohdan Dobrzański, Uprawa roślin, tōm 1, wyd. 5, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1974
  4. Krzysztof Ostrowski: Fizyka opadów gradu. Polscy Łowcy Burz – Skywarn Polska, 2014-09-03. [dostymp 2019-08-18].
  5. International Cloud Atlas – Volume I. Geneva: Secretariat of the World Meteorogical Organization, 1975, s. 105–106.