Lepiota clypeolarioides


Lepiota clypeolarioides[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go ôpisoł Carleton Rea. Lepiota clypeolarioides nŏleży do zorty Lepiota, i familije Agaricaceae.[1]

Lepiota clypeolarioides
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Agaricaceae
Zorta Lepiota
Gatōnek Lepiota clypeolarioides
Nazwa systymatycznŏ
Lepiota clypeolarioides
Rea

Przipisy