Muzeum to je instytucyjŏ powołanŏ do grōmadzyniŏ a flyjgi nad ôbiektami, co majōm jakeś znaczynie historyczne abo artystyczne. We srogich muzeach niywielgŏ tajla tych ôbiektōw je udostympnianiŏ publiczności we formie wystŏwek stałych abo czasowych[1], za to ôstatek je przechowowany we przisztymowanych do tego składach.

Musée d’Orsay we Paryżu

Miano muzeum je zrobiōne ôd łacińskigo musaeum, kere za to bōło utworzōne ôd greckigo mouseion – plac abo chrōm przeznaczōny muzōm, greckim bōstwōm roztōmajtych zort kōnsztu. Muzeum to tyż zorta antycznych ôstrzodkōw naukowych.

Terŏźnie na świecie je wiyncyj niż 55,000 muzeōw[2].

Przipisy

  1. Edward Porter Alexander, Mary Alexander, Museums in Motion: An Introduction to the History and Functions of Museums, Rowman Altamira, 2008, ISBN 978-0-7591-0509-6 [dostymp 2021-07-18] (angelski).
  2. How many museums are there in the world? - ICOM, web.archive.org, 5 kwietnia 2019 [dostymp 2021-07-18] [zarchiwizowane z adresy 2019-04-05].