Pancrace Bessa (rodz. 1772, um. 1835) – francuski malyrz, grafik a rysowńik, nojbarzi znůmy ze ilustracyjůw botańicznych. Bůł szkolorzym ńiderlandzkigo malyrza a ilustratora Gerarda van Spaendocka. Malowoł nojczyńśći uowoce a kwjoty, roz za kedy ptoki a cyckocze. We 1816 wźyna nad ńim patrůnat synowo krůla Francyje Karola X Burbůna, Karolina Burbůn-Sycylijsko. Pancrace Bessa uostoł rechtůrym kunsztu familije krůlewskij a na jeji sztalůnek zuůnaczůł raja procůw, we tym seryjo akwarelůw Velins du Roi.

Baumwola indyjsko Gossypium herbaceum L.

Nojwożnijszym wespůłpracowńikym Besse bůł belgijski malyrz a botańik Pierre-Joseph Redouté, s kerym cuzamyn zuůnaczůł Bessa ilustracyje do poru fůndamyntalnych dźełůw botańicznych, m. in. Histoire des Arbres Forestiers de L'Amerique Septentrionale wydano we lotach 1810-1813, L'Herbier Général de L'Amateur (1810-1826), Description des Plantes cultivees a Malmaison a Navarre a tyż wydano po śmjyrći malyrza Flore des Jardiniers (1836).

Commons
Commons

Galeryjo edytuj

Auskuplůngi edytuj