Pandymijŏ

Pandymijŏ (ôd greckigo πᾶν, pan – „wszyjske” a δῆμος, demos – „ludzie”) to je miano dlŏ fest zgolymyj epidymije, co je ôna na srogim przestrzyństwie a ôbyjmuje pŏrã krŏjōw, abo nawet kōntynynta.

Czōnki amerykōńskigo Czyrwōnego Krziża przenoszōm ciało chopa umartego na szpanielskõ gripã

BajszpileEdytuj