Pandymijo COVID-19 - seryjo zachorowań na zakaźno ńymoc COVID-19 kero je wywoływano bez wirusa SARS-CoV-2. Sztartła na miće grudńa 2019 we chińskim mjeśće Wuhan. Na 7 listopada 2023 zachorzało 697 526 383 ludźi a umrziło 6 935 888. Ńymoc je potwjyrdzůno we 229 państwach a terytoryjach[1]. Nojwjyncyj zarażůnych je we USA, Indyjach, Francyji, Mjymcach, Brazyliji, Japůńiji, Połedńowyj Koryje, Italiji, Wjelgij Brytańiji a Rusyji. Skirz pandymije ńykere kreje zawarły grańice lo auslanderůw, uograńiczůne sům loty fligrůma a zgromadzyńa. Zawarto szule, kina, tyjatry a muzyja. Uodwoływane sům imprezy kulturalne a szportowe. Ojro 2020 a Letńe Uolimpijske Igrziska 2020 uostały przełożůne na 2021 rok[2][3]. Ojrowizyjo 2020 uodwołano[4].

Rozwůj pandymije - potwjerdzůne przipadki uod 12 styczńa do 29 lutygo 2020

5 moja 2023 Śwjatowo Uorgańizacyjo Zdrowja uogłośůła, co COVID-19 ńy ma już śwjatowe zagrożyńe, nale mo być trejtowany jak kożdo inno ńymoc[5].

Przipisy