Piotr Domaradzki (pisorz)

Piotr Krystian Domaradzki (ur. 21 czyrwca 1946 we Strzelcach Uopolskich, um. 4 listopada 2015 we Chicago[1]) – polski pisorz, esejista a dźynńikorz, s zamiłowańo grafik a malyrz zwjůnzany s Gdańskym.

Piotr Domaradzki (2006)

Uokůńczůł historyjo na Gdańskym Uńiwersyteće uo specyjolizacyje historyjo wojskowośći we starożytnośći.

Dźołocz a pracowńik etatowy Kůmisyji Krajowyj NSZZ "Solidarność", we 1981 roku uodpowjedźalny za kůmbatantůw a prasa i wydawńictwa "Solidarnośći". W kůńcu 1983 zmuszůny do ymigracyji. Po 10-mjeśyncznym pobyće we Francyji uzyskoł wroz s familijům polityczny azyl we USA.

W lotach 1985-1987 i uod 1998 sykretorz redakcyji "Dźynńika Zwjůnzkowygo", nojwjynkszygo polskogodkowygo kożdodźynnygo cajtůngu we Chicago. W lotach 1996-2004 spůłzołożyćel, do kupy ze Wojćechym Wjerzewskym, a uorgańizator polůńijnygo panelu dyskusyjnygo Kůnwersatoryjům "Djalog 96" pośwjyncůnygo ważnym wydarzyńům kulturalnym a politycznym.

Autor wjelu publikacyji, m.in. powjeśći "Wjůrki kokosowe" (ISBN 83-7322-671-0) i tumaczyń (m.in. H. Sarnera "Zdobywcy Monte Cassino, Gyneroł Anders a uůnygo wojoki", ISBN 83-7506-003-8 - uod 2007 tyż we wersyji Braille'a do ńywidůmych). Uůnygo gyszichtowe eseje ukazywoły śe we lotach 1999-2008 we "Kalejdoskopje", dodatku do "Dźynńika Zwjůnzkowygo".

20 paźdźerńika 2015 doznoł zatrućo czadym przi tymu kej hajcowała śe jygo hałpa. Umrził skiż tygo 4 listopada 2015.

Bůł aktywnym Wikipedźokem, sprowjoł we polskij a angelskij godkowyj wersyji, pode dekmjanym Belissarius.

Mjoł baba Janina a dwůch bajtli: Krystiana (ur. 1979, historyk) a Sara (rodz. 1991).

Przipisy