Růmůńsko godkagodka ze zorty godek růmańskich familije godek indoojropejskich. Je to uojczysto godka lo ůng. 22 mln. ludźi we Růmůńiji, kaj je godkům urzyndowům, Bułgaryji, Syrbiji, Madźarach, Izraelu, Kanadźe, Australiji a inkszych. Je tyż jydnům ze uoficjalnych godek Ojropejskij Uńije.

We Mołdawiji urzyndowům godkům je mołdawsko godka. Moc godkoznawcůw uważo, aże je to abrewjacyjo růmůńskij godki.

Růmůńsko godka pochodźi uod łaćiny, nale moc słowńictwa, ůng. 15%, pochodźi ze słowjańskich godek, a we XIX stoleću to bůło 50%.

Alfabyt růmůńskij godki mo 28 buchsztabůw:

 • A, a (a)
 • Ă, ă (ă)
 • Â, â (â din a)
 • B, b (be)
 • C, c (ce)
 • D, d (de)
 • E, e (e)
 • F, f (fe / ef)
 • G, g (ghe / ge)
 • H, h (ha / haş)
 • I, i (i)
 • Î, î (î din i)
 • J, j (je)
 • K, k (ka de la kilogram)
 • L, l (le / el)
 • M, m (me / em)
 • N, n (ne / en)
 • O, o (o)
 • P, p (pe)
 • R, r, (re / er)
 • S, s (se / es)
 • Ș ș (șe)
 • T, t (te)
 • Ț, ț (țe)
 • U, u (u)
 • V, v (ve)
 • X, x (ics)
 • Z, ze (ze / zet)