Reinhold Olesch (ur. 24 wřeśna 1910 we Zouynžu (terozki dźelńica Katowicůw), zm. 23 čyrwca 1990 we Kolůńiji) – ślůnski godkoznawca a slawista. Bou školořym we Anabergu, a ńyskořyj we Ńiśe, kaj chodźjyu do Gizmazjům św. Marćina[1]. We lotach 30. XX wjeku študyrowou filolůgja a fůnetyka suowjańsko na Uńiwersyteće we Wjedńu. Badou a opisywou rostůmajte farby ślůnskij godki, kero uwažou za swojo uojčysto godka[2]. Opublikowou mjyndzy inkšymi: Die slawischen Dialekte Oberschlesiens ("Suowjańske djalykty Gůrnygo Ślůnska"), Beiträge zur oberschlesischen Dialektforschung – Die Mundart der Kobylorze ("Přičynek do badańo nařečo gůrnoślůnskigo - djalykt Kobylořy"). W čas II wojny śwjatowyj wćelůny do Wehrmachtu, po ńyj kontynuowou robota naukowo we Ńymcach. We 1975 přešou na pensyjo. W 1958 wydano we Ńymcach jygo dykcyonoř Der Wortschatz der polnischen Mundart von Sankt Annaberg ("Dykcyonoř polskigo djalyktu Kobylořy s uokolic Anabergu"). Krům ślůnskij, badou tyž inkše sowjańske godki, kej kašubsko a rostůmajte djalykty Ukrajiny. Bou doktorym honoris causa uńiwersytetůw: Adama Mickewiča we Poznańu, Wyžšyj Šuli Pedagogičnyj we Uopolu a uńiwesytetu we Sofiji.

PřipisyEdytuj

  1. Grażyna Barbara Szewczyk: Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2011. ISBN 978-83-60470-41-1.
  2. J. Rostropowicz, Gwara śląska była jego językiem ojczystym, Zeszyty Edukacji Kulturalnej, 1996, nr 12-13, s. 5 (pl)