Wikipedyjo:Wyrůżńůne artikle

Crystal Clear action bookmark.png Wyrůżńůne artikle to wszyjske artikle ze Wikipedyje we ślůnskij godce, kere powożane sům za nojlepsze - wert przeczytańo a przetumaczyńo na inksze godki. Przed wćepańym jejich tukej, sům uůne uocyńane bez używaczůw na zajće absztimowańo. Kożdy moge dodać swůj artikel na liśće propozycyjůw. Coby ale uostoł uůn uznůny, muśi społńać uokreślůne kriteryja.

Coby powjynkszyć wjelość wyrůżńůnych artiklůw na ślůnskij Wikipedyji, mogesz tyż tumaczyć je s inkszych godek (znamjyńńy ze polskigo) na zajće Wikipedyjo:Potrzebne tumaczyńa.

Terozki můmy tukej 2 wyrůżńůne artikle.

P cal euro.png

Nowe wyrůżńůne artikle

Przyobrze table.jpg

Prziborze (pol. Przyborze, mjym. Piepenberg) – wjeś we Polsce, położůno we zachodńopůmorskim wojewůdztwje, we łobeskim kryśe, we gmińe Łobez, kero bezpostrzedńo mo grańica ze sztadym Łobez. Dźydźina je składowům tajlům sołtystwa Dalno. Zorta dźydźiny to hulicůwka, wszyjske důmy rozlygowane sům prosto po jednyj drůdze. Prziborze leży ůngyfer 7 kilomyjtrůw na půłnoc uode Łobza, na Łobeskij Wyżce. Na zachůd uod Prziborzo płyńe rzyka Rega, ńydaleko nojduje śe tyż jeźoro Karwowo.

Vampyr ill artlibre jnl.png

Strziga (ze łaćiny striga bez grecke στρίξ, στρίγξ) abo mynski uodpowjydńik strzigůń je to dymůn ze prasłowjańskich wjerzyńůw, uobecny tyż we kulturze, bojkach a uosprowkach wywodzůncych śe ze rygjůnu Ślůnska. Coby tako strziga ńy můgła ludźům szkůdźić, trza jům bůło wykopać a przebić ji śerce dymbowym kołkym (we Ślůnsku, bo kaj ińdźi godało śe, co nojlepszy je uośinowy), abo ji uoberznůńć gowa a wraźić ji jům mjyndzy nogi. Jak już kogo za żywobyćo mjeli we podejzdrzyńu, co po śmjyrći może śe uostać strzigům, to go chowali gymbům na důł a wstyrczali mu do gymby kamjyń.

P countries.png

Geografijo

Prziborze (zachodńopůmorske wojewůdztwo)

P parthenon.svg

Gyszichta

Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla.

P social sciences.png

Społeczyństwo

Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla.

P art.png

Kůnszt a baukůnszt

Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla.

P religion.png

Religijo, mitologijo a filozofijo

Strziga

P sport.png

Szport a zajyńća

Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla.

P Upper Silesia.png

Gůrny Ślůnsk

Strziga

P physics.svg

Nauka a techńika

Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla. Tukej bydymy mjeli přikuod wyrůžńůnygo artikla.