Wikipedyjo:Wyrůżńůne artikle/Zajta absztimowańo

Sam zgłoszomy artikle do wyrůżńyńo. Absztimůng trwo 1 tydźyń a ywyntualne uprowńyńo do nowego statusa lo artikla sům nadowane bez kůnsensus (tzn. ńy mo wymoganyj ilośći głosůw a wygrywo przewagům). Kej bydźe remis, głosowańy przedłůżo śe uo nostympny tydźyń. Archiwum absztimůngůw idźie nolyźć sam.

Crash (szlagcojg)Edytuj

Uozpoczynće absztimungu: 15 czyrwca 19:30

PoparćeEdytuj

UodporaEdytuj

Artikel uo talyrzu szlagcojgowym. Tyjma wyczyrpano, wjyncyj naszkryflać uo tym śe ńy do, nowet je wjela ćekawostek atp.; sům ilustracyje wyjaśńajůnce wszystko, zdrzůdła, nagrańa dźwjynkowe, uortografijo myśla iże tyż gryfno. Krol111 kontakt 19:29, 15 czy 2013 (CEST)

Cus byśta pejdźeli? Krol111 kontakt 10:04, 27 czy 2013 (CEST)
  • "Uderzeńe", "znone", "uobecńe"... Podrychtuj trocha. Lajsikonik (dyskusja) 16:14, 28 czy 2013 (CEST)
    • Podrychtowane, co jeszcze trza zrobić Krol111 kontakt 21:41, 30 czy 2013 (CEST)

Ajax AmsterdamEdytuj

Dużo roboty, myśla że sie nadaje do wyrůżńůńo, ilustracje, ciekawo historyjo, sům źrůdła, uortografio sprawdzono.

PS:Jest kajś jakiś Muster do zgłoszanio artikli? Krol111 kontakt 18:23, 23 lut 2013 (CET)

Kupa godkowych felerůw, nojważńyjszy: tůmaczyńe je sztichwort na sztichwort, bezcůż usotoły kůnstrukcyje ze polskij godki. Do wyrůżńyńo trza by doszrajbować druge tela, we tym wyńiki we ńiderlandzkij lidze sezůn po sezůńe. Tak jak je tera nadowo śe ino na artikel tydńa. Lajsikonik (dyskusja) 20:05, 24 lut 2013 (CET)
No ok. A wćepnołbyś to jako artikel tydńa? Krol111 kontakt 20:19, 24 lut 2013 (CET)

Jeźoro KarwowoEdytuj

Data sztartu absztimůnga: 20:10, 15 lis 2010 Data kůńca absztimůnga: 20:10, 29 lis 2010 Absztimůng zakůńczůny

Polsko Godka!Artykuł ma 3 przypisy(jak na tą Wikipedię to dużo).A poza tym,jak wy możecie robić Wikipedię w nieistniejącym języku?Jest tylko gwara śląska.Pozdrowienia dla śluńzaków! Orbwiki107 18:27, 15 lis 2010 (UTC)

PoparćeEdytuj

UodporaEdytuj

  1. --Birczanin 12:04, 16 lis 2010 (UTC)

GodkaEdytuj

Sam ńy je plac do uosprawjańo uo sztatuśe godki. Ńy idźe robjyć wotůngu, skirz tygo co ńy je znůme uo kery artikle śe rozchodźi - polsko godka, lebo jeźoro Karwowo. Po mojymu, żodyn ś nich ńy je do wyrůżńyńo podwjela. Lajsikonik 06:22, 16 lis 2010 (UTC)

MaltaEdytuj

Data sztartu absztimůnga: 20:10, 25 kwj 2009 Data kůńca absztimůnga: 20:10, 2 moj 2009 Absztimůng zakůńczůny

Tumaczyńy ze wyrůżńůnygo artikla ze słowackij Wikipedyje. Ńydowno zesteuerowjone, a terozki poprowjoł'ech jake byki a felery. Jak kańś znodźeće feler - pedźće - poprowja, abo sůme {{to poprowće}}. Jo żech je tumaczym, zajś wykoza autorůw uoryginału je sam. Pyrsk chopy, ◄Ozi64► a uůnygo godka 18:20, 25 kwj 2009 (UTC) PS jerrrůna, ńy umja śe poradźić ze tym musterym 'absztimůng'. Prosza, jak wtoś umi, coby to zrobjoł.

PoparćeEdytuj

UodporaEdytuj

  Uodpora Zdrzůdła. Kupa felerůw. Zgłoszajůncy mo być pewny, iże je dobrze. A tyż tako sprawa - padosz, co żeś je tumqaczym, nale cheba godki słowackij ńy wjysz, pra? Jako je pewność, iże tumaczyńy je prawe? Jo tyż bych chćoł, coby wyrůżńůnych artiklůw bůło jak nojwjyncy, nale cheba sům rozumjysz... Timpul godka 09:38, 26 kwj 2009 (UTC)

Zdrzůdłůw je tela, wjela na słowackij wiki, nale jeszcze za jakimi posznupja. Słowacko godka je prosto do spokopjyńo, zajś przi roboće żech korzistoł ze uoryginołu, tuamacza kśůnżkowygo a tumacza google. Wjync felerůw rzeczowych ńy ma. Ńy je żech pewjyn, eli je dobrze, skiż tygo, iże cołkim ńy wjym naszyj godki (przimusowo polůńizacyjo swoje robi). To tele, ◄Ozi64► a uůnygo godka 19:17, 26 kwj 2009 (UTC)

7 tyśůnczkůw lot gyszichty mo dwa zdańa, i artikel mo dostać wyrůżńyńy? Zdrzůdło mům, to może co dopisza. Ale przi tyj tyjmje to ze 3x srogszy tyn artikel by muśoł być. Lajsikonik 22:23, 26 kwj 2009 (UTC)

Słowacko wiki je moc wjynkszo, nale tam tyn artikel mo mydajla. Toż sam cheba tyż powińen być. Ozia uůnygo godka 09:33, 27 kwj 2009 (UTC)
To je sztich do zgłoszyńo na sk.wiki artikla do uodebrańo mydajla, a ńy do dowańo go u nos. Lajsikonik 10:19, 27 kwj 2009 (UTC)
Bydźe zgłoszůny do uodebrańo mydajla na sk: [1]. Lajsikonik 15:22, 27 kwj 2009 (UTC)
Gyszichta prztumaczono z pl.wiki.Ozi64 13:52, 27 kwj 2009 (UTC)
A napisany ferwaltůngowy tajlůng. - i tako mało prośba - můgby ftoś napisać na wjyrchu przodńij zajty informacyjo uo tym, iże je welowańy? Pamjyntům, iże przi Prziborzu tak bůło. Ozi64 15:07, 27 kwj 2009 (UTC)

GodkaEdytuj

Prziborze (zachodńopůmorske wojewůdztwo)Edytuj

Data sztartu absztimůnga: 15:21, 19 sty 2009 Data kůńca absztimůnga: 15:21, 26 sty 2009 Absztimůng zakůńczůny

Uo tyj małyj dźydźińe ńy idźe echt wjyncy napisać. Wyczerpoł'ech tyjma, patrza, co mo fotografije. Kej bych dodoł eszcze jako sekcyjo to by już bůło lanie wody. Staroł'ech śe pisać jak nojbarzi pjyknům ślůnszczyznům a myśla iże mi poszło. :) Timpul godka 15:21, 19 sty 2009 (UTC)

PoparćeEdytuj

A ńych ći bydźe :P   Poparće ◄Ozi64► a uůnygo godka 14:01, 22 sty 2009 (UTC)

Jeżech za. :) Lajsikonik 16:56, 22 sty 2009 (UTC)

Ja tyż za. W-1 19:43, 22 sty 2009 (UTC)

Jo tyż za. --Pt 18:18, 25 sty 2009 (UTC)

UodporaEdytuj

GodkaEdytuj

Mało je uo gyszichće. No a jeszczy mje interesuje, eli ńy ma sam jakigo szportu? ◄Ozi64► a uůnygo godka 15:47, 19 sty 2009 (UTC)

Wjyncy nolyź śe ńy do. Toj e naprowda mało zabito dechůma dźura, 40 ludźůw! Have mercy! :) Timpul godka 18:47, 19 sty 2009 (UTC)
A, cheba że tak. Jeli tak, to jeżech za. Ino moge doszkryflej uo edykacyje. To je naszkryflej, co ńy ma sam szuli, a bajtle łażům do szuli kańśik uobok.
Sam je cheba merytoryczny feler we infoszachtli. Fojt to je podug mje władza gminno a ńy sołecko? Lajsikonik 19:52, 19 sty 2009 (UTC)
U mje śe godało uo fojće we wśi, nale cheba mosz recht. Pomjyńił'ech na sołtys, bo cheba ńymo inkszygo uokryślyńo, pra? Co do edukacyje - zdańy już je. Timpul godka 20:07, 19 sty 2009 (UTC)
To dejće głosy, bo sprawa bydźe ńyrozstrzigńůno :) Timpul godka 14:00, 22 sty 2009 (UTC)