Wrześyń to je dźewjůnty podug użuwanygo na Ślůnsku kalyndorza gregorjańskigo mjeśůnc we roku. Podug Brücknera, jygo mjano pochodźi uod kwitnůncych włůnczas wrzosůw. We wjynkszośći ojropejskich godek mjano tygo mjyśůnca pochodźi uod łaćińskigo September, co uoznaczo śůdmy mjyśůnc (bůł uůn śůdmy we kalyndorzu rzimskim).

Mjeśůnce
StyczyńLutyMarzecKwjećyńMojCzyrwjecLipjecŚyrpjyńWrześyńPaźdźerńikListopadGrudźyń‎