Łacińskŏ Ameryka

Łacińskŏ Ameryka to je termin ôbyjmujōncy 20 krŏjōw i 9 autōnōmiji Połedniowyj Ameryki i Postrzodkowyj Ameryki, w kerych gŏdŏ sie rōmańskimi gŏdkami, tj. po szpanielsku, portugalsku abo francusku.

Łacińskŏ Ameryka

Tajlã szpanielskogŏdkowõ Łacińskij Ameryki nazywŏ sie Hispanoamerykã, a portugalskogŏdkowõ – Luzoamerykã.

Łacińskŏ Ameryka zajmuje przestrzyństwo bez 21 mln km², mŏ 549 mln miyszkańcōw, tyngość zaludniyniŏ wynosi tym samym 26 ôsōb na km² (2006). Miyszkańcy Łacińskij Ameryki sōm w przewŏżajōncyj tajli krześcijanami, wiynkszość z nich je katolikami[1], co stanowiōm kole 70% populacyje[2]. Wzrŏsta udzioł protestantōw, w tym ôsobliwie zielōnoświōntkowcōw, zaôbycz w takich krŏjach jak: Brazylijŏ, Chile, Gwatymala, Panama, Wynezuela.

Przipisy