Español, Castellano
Uobšar Hišpańijo, Amerika Uaćińsko (bes Brazylije), USA (Kaliforńijo, Teksas, Florida) a inkše kraje
Ličba godojůncych 400 miljůnůw kej uojčysto godka, coukowiće 500 mln
Pozycyjo 3.
Klasyfikacyjo genetyčno Godki indoojropejske
Šrajbůng modyfikowůny alfabyt uaćiński
Status uoficyjolny
Godka uřyndowo Argentyna, Boliwijo, Čile, Domińikana, Ekwadůr, Filipiny, Gwatymala, Gibraltar, Gwinyjo Růwnikowo, Hajiti, Hišpańijo, Honduras, Kolůmbijo, Kostaryka, Kuba, Meksyk, Ńikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Portoryko, Salwadůr, Wynezuela, Urugwaj, USA, jydno s godek uřyndowych UoNZ, Uńije Ojropejskij, UNESCO, Uńije Afrikańskij a Mercosur
Regulowany bez Krůlewsko Akademijo Hišpańsko
Kody godki
ISO 639-1 es
ISO 639-2 spa
ISO/FDIS 639-3 spa
SIL SPN
We Wikipedyji
Uobejzdrzij tyż: godka, godki śwjata
Wikipedyjo
Hišpańsko wersyjo godkowo Wikipedyje


Hišpańsko godka (español, lengua española) roz za kedy mjanowano kastylijskům (castellano) to godka růmańsko půdgrupy iberyjskij. Je to jydno s uoficjalnych godek Uorgańizacyje Norodůw Zjydnočůnych.

Hišpański je drůgi na śwjeće půd wzglyndym ličby ludźi, keři godajům ńim kej uojčystym, wjyncyj uosůb jest rodźimymi užytkowńikůma ino chińskij godki. Je tyž jydnům s nojčyńśći užywanych godek uobcych, wespůu ze chińskům a angelskům.

Pů hišpańsku godo 500 miljůnůw uosůb, je godkům uřyndowum we 24 krajach.