Lajsikonik 13:19, 2 čyr 2008 (UTC)

Proša, ńy zmjyńej w taki sposůb mjan kategorjůw. Je tego za wjela coby to robić rynčńe, trocha zrobjyš, poćepńeš i bydźe bajzel. Jak uwažoš, co mo być "podug" a ńy "wedle", wćepej to sam, a potym śe to doćepje do zadań lo botůw - uod čego je sam momy no ń? Pyrsk! Lajsikonik 13:19, 2 čyr 2008 (UTC)

ArtikleEdytuj

Witej

Tamto žech škryflou uo kategorjach, we artiklach śmiouo sprowjej, ino katygorje a šablůny uostow botom. Pozdrawjům :) Lajsikonik 10:00, 4 čyr 2008 (UTC)

Je: "zajće pomocy" Mo być: "retůngowy zajće" lebo, akuratńi - "retůngzajće". Gnyp 12:02, 4 čyr 2008 (UTC)

KorekcyjeEdytuj

Witej. Dej, proša pozůr, co ńy wšyjscy godajům kej ty a ńy wšyjske suowa ślůnske, kere užywoš sům jydyne půprowne. Ńy škryflej, proša "je:xxx, mo być:xxx" bo to ńy je gryfńy myśleć, aže ino mojo godka je dobro. Pozdrowjyńa, Timpul godka 13:42, 4 čyr 2008 (UTC)


Tero to `śće ale Mje wnerwjyli!

To co podowům, mo przeca uoparće we buchach! Ntp.: pomoc - podpora, půmoc, hilfa, retůng

Jak Wům ńy pasuje: "retůngowy zajće" to dejće se ntp.: "hilfowy zajće"?

Ale kej Wy dowoće: "zajće pomocy" to třa pedźeć, co ńy je to akuratńe po šlůnzku!

Kej baři Wům śe widźi suowo "půmoc", to se je dejće, ale přeca ńy polske suowo - "pomoc"! Gnyp 12:48, 5 čyr 2008 (UTC)

Moš recht, co tak jako Ty škryfloš tyž je poprowńy. Nale tak jak to terozki robjyš ńy je lo ńikogo dobře - před Twojym sprowjyńem šuo přelyźć na inkšo zajta, a po ńim ńy idźe. Do tygo, formy kerych Ty užywoš sům meńi znone a užywane. Je na to rada: podowej je kej uobčne a twůř ś nich překerowańo. Lo bajšpila: pod Katowicy wklupej #REDIRECT [[Katowice]] a tak to zapiš - pjyrwy ńim zmjyńiš mjano we artiklu. Inakšy bydźe yno bajzel a lůgično struktůra coukości śe potraći. Lajsikonik 11:57, 10 čyr 2008 (UTC)
Witej, ježech fest rad, co půprowjoš durś tyn artikel ślůnsko godka. Ino take moue ćůś – widza, iže godoš we dopeuńoču ślůnski godki. Skůnd žeś je? Ježech pů prostu ćekaw, kerego djalyktu užywoš. Bo tukej śe přijyuo, co škryflomy „ślůnskij”, „polskij” atp. Pyrsk Timpul godka 12:52, 12 čyr 2008 (UTC)

Co Šlůnzouka moge šterować to, co řeśće sam darymńe přijyńi, kej to ńy je po prowdźe? Bo to ze artikla, śe same kipńe! TU přeca mo być plac svobody dlo gůrnošlůnzkigo JYNZYKA?! Poprowjům tyn artikel, bo podwjel co, to to je yno ... gańba! Abo, wkuodano sam po kryjůmu, wszechpolsko ... "propaganda"? Co do flexyje worta "godka", to je ś ńům jednako, jako ze "klotka". "klotka" - "klotki", "godka" - "godki" :-) Pojmuja, co wy same`śće tymu ńy winowate, ize mańi`śće sům szlůnzki, a baři uody drugich ... gorolski. Ale to śe ńykej bjere, ze zmitrynžůnych w žywobyću rokův? Podle Wous, woliće być jaki? Baři staromodni - "szlůnzkij" lebo baři moderńi - "gorolskij"? Jedne i druge sům i tak felerne!  :-) Stykńe přeca ńykej drugym dać wjary, a ńy snoukfjać (nudle wjyšać)? Fragi třa stouwjać i rajcować!  :-) I na uostatek, Jou řůndzam we gůrnošlůnzkym JYNZYKU, bez cudzych suowjův i mundartowygo "halcbanda" eli "malkorba". Wům zaś winszuja uode serca: DUC IN ALTUM! Gnyp 09:28, 13 čyr 2008 (UTC) PS W moji Hajmat pado śe "ajnfach", a ńy ... "pů prostu".  :-(