Fisze to sōm zmiynnocieplne kryngowce wodne, kere dychajōm skrzelami, a poruszajōm sie za pōmocōm płetw. Stanowiōm nojliczniyjszōm i nojbarzij roztōmajtōm skupinã terŏźnie żyjōncych kryngowcōw (wiyncyj aniżeli pōłowa). Rōżniōm sie ôd siebie pod wzglyndym budowy zewnyntrznyj i wnyntrznyj, ônych farb, jak tyż przisztymowaniŏ do warōnkōw strzodowiska.

Itajara goliat pływŏ postrzōd inkszych fisz

Naukowo bōło ôpisane już 32 tysiōnce terŏźnie żyjōncych zort fisz, a kożdego roku wyuczyni ôpisujōm ôd 100 do 150 nowych zort morskich i trochã wiyncyj słodkowodnych. Szacuje sie, iże do ôdkryciŏ je jeszcze co nojmynij 5000 zort, zaôbycz fisz głymbinowych ze cōuny klimatu tropikalnego[1].

Fisza je symbolym krześcijōństwa[2].

Ewolucyjŏ

edytuj
← mln lŏt tymu
Fisze
←4,6 mld 541 485 443 419 359 299 252 201 145 66 23 2

Galeryjŏ

edytuj

Przipisy

  1. Eschmeyer et al. Marine fish diversity: history of knowledge and discovery (Pisces) (pdf). „Zootaxa”. 2525, s. 19–50, 2010 (ang.). 
  2. Christian fish symbol has a long history, www.naplesnews.com [dostymp 2021-07-29] (angelski).

Necowe ôdwołania

edytuj