Dżez

(Pōnkniyntŏ ze Jazz)

Dżez (yng. jazz) je zorta muzyki, kero powstała we pjyrszyj połowje XX stolećo na połedńu Zjydnoczůnych Stanůw we New Orleans jako kuplůng zachodńoafrikanerskij a ojropejsko-hamerikańskij muzyki. Je tyż połůnczyńym ludowyj, artystycznyj a szpasowyj muzyki.

Muzykant grajůncy dżez

Dżez mo synkopowany rytm a tyż interpretacyjno a aranżacyjno swoboda do kupy ze tyndyncyjům improwizacyje. Je to wyńikłe ze tygo, co kejśik dżez tworzili bajtle ńywolńikůw.

Przodńe muzyczne gatůnki
BluesCountryDiscoHeavy metalFolkFunkHip-hopJazzMuzyka elektronicznoPopRapRhythm and blues‎ReggaeRok