Sztwierć roku

(Pōnkniyntŏ ze Kwortoł)

Sztwierć roku je ôkres czasu, co je rōwny ¼ roku, trwŏ 3 miesiōnce. Rozrōżnio sie sztyry sztwierci roku: