Czyrwiyń

(Pōnkniyntŏ ze Czyrwiec)

Czyrwiyń to je szōsty miesiōnc w roku. Podle gregoriańskigo kalyndŏrza mŏ 30 dni. Czyrwiyń je miesiōńcem latowym na pōłnocnyj pōłkuli, a zimowym na połedniowyj.

Czyrwiyń we Prudniku

Jego miano, podanie jak ôstanych miesiyncy (z wyjōntkym marca i mŏja), je ôd charakterystycznych cech, zwiōnzanych z tŏwarziszōncymi tymu miesiōncowi zjawiskami przirodniczymi abo z taktym wykōnowanych w tym czasie robot na roli. Miano miesiōnca (podle Brücknera) je ôd słowa czyrw. Łacińske miano Iunius ôstało wziynte bez wiynkszość ojropejskich gŏdek.

Kalyndŏrz
<< Czyrwiyń >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Trefiyniŏ na Ślōnsku

edytuj
 • 8.VI.1443 – trzōńśniyncie ziymie we Wrocławiu i ôkolicach;
 • 6.VI.1473 – Wojaczka ô sukcesyjã czeskij korōny: zawrzano pokōj ziymski kōńczōncy trwajōnce ôd marca ôblynżynie Żor bez wojska ślōnsko-madziarske.
 • 11.VI.1742 – kōniec piyrszyj ślōnskij wojaczki;
 • 23.VI.1760 – batalijŏ pod Kamiynnõ Gōrōm;
 • VI.1807 – Napoleōn zajmuje Koźle, Nysã, Kłodzko, Strzybrnõ Gōrã (3.VI.1807 kapitulacyjŏ Festōngu Nysa)
 • 4.VI.1813 – zawieszynie brōni pōmiyndzy Francyjōm, a Prusami; Francuzi ôpuszczajōm Wrocław;
 • 12.VI.1822 – wielgi ôgyń we Wodzisławiu;
 • 3-5.VI.1844 – powstōnie ślōnskich tkaczy;
 • 26-29.VI.1871 – jedyn z piyrszych srogich hajerskich sztrejkōw na Gōrnym Ślōnsku;
 • 25.VI.1903 – deputyrowanym do Reichstagu ôstŏwŏ Wojciech Korfanty;
 • 4.VI.1919 – zapadŏ decyzyjŏ ô przekludzyniu absztimōngu;
 • 7-9.VI.1919 – „rōżanogōrske powstōnie”;
 • 4-12.VI.1921 – drugŏ miymieckŏ ôfensywa przeciwko Polŏkōm;
 • 26.VI.1921- polsko-miemieckŏ ugoda ô wycŏfaniu wojsk z terynu absztimōngu;
 • 16.VI.1922 – Józef Rymer ôstŏwŏ ślōnskim wojewodōm;
 • 20.VI.1922 – polske wojska wchodzōm do Katowic;
 • 9.VI.1939 – policyjŏ zajmuje polski ôstrzodek „Strzecha” we Raciborzu;
 • VI.1945 – na Dolny Ślōnsk dociyrajōm piyrsze transporty z repatriantami;
 • 16.VI.1945 – powstōnie Wojewōdzkigo Kōmitetu Żydowskigo na Dolnym Ślōnsku;
 • 19.VI.1963 – piyrszy ôpolski festiwal śpiywki;
 • 8.VI.1968 – utworzōno Uniwerzytet Ślōnski w Katowicach;
 • 26.VI.1971 – wielgi ôgyń w rafineryji Czechowice-Dziydzice;
 • 6.VI.1973 – w Biylsku-Biołyj napoczynto było seryjnõ produkcyjõ Fiata 126p.
 • VI.1989 – powstōnie Tŏwarzistwa Ôbywatelsko-Kulturalnego Myńszości Miymieckij na Ôpolskim Ślōnsku;
 • VI.1989 – powstōnie Ferajnu Gōrnoślōnskigo;
 • 24.VI.1997 – piyrszŏ prōba registracyje Związeku Ludności Narodowości Śląskiej;
 • 4.VI.2008 – we wyniku abszusu metanu we KWK „Borynia” we Jastrzymbiu zginyło 6 grubiŏrzy, a 18 ôstało rannych.

Narodziyli sie

edytuj

Umrzili

edytuj

Zobŏcz tyż

edytuj

Linki zewnyntrzne

edytuj
Mjeśůnce
StyczyńLutyMarzecKwjećyńMojCzyrwjecLipjecŚyrpjyńWrześyńPaźdźerńikListopadGrudźyń‎